Phần mềm Office O365

Liên hệ

  • Cải thiện năng suất làm việc của người dùng.
  • Hỗ trợ truy cập tài liệu từ nhiều thiết bị và nhiều nơi khác nhau.
  • Dễ dàng chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp.
  • Cung cấp không gian lưu trữ đám mây với dung lượng lưu trữ 1TB cho mỗi tài khoản OneDrive.
  • Dễ dàng khôi phục dữ liệu từ đám mây nếu chẳng may mất máy tính hoặc gặp sự cố trong quá trình làm việc.
preloader