cnPilot e700 Wi-Fi Access Point

Liên hệ

Bộ phát wifi Chuyên dụng ngoài trời Cambium PL-E700PUSA-RW cnPilot E700 Outdoor IP67, 802.11ac wave 2 Wi-Fi Access Point, Chịu tải lớn 512 User đồng thời.

preloader